Podziękowania i nagrody dla nauczycieli

(Dzień Edukacji, 2016 r.)

Choć tego dnia kwiatów otrzymują sporo, ich życie nie jest usłane różami. Praca nauczycieli oraz innych osób zatrudnionych w placówkach oświatowych to wyjątkowa forma poświęcenia dla dobra młodych ludzi. To bez wątpienia ciężki kawałek chleba. Dlatego też Dzień Edukacji Narodowej należy do tak szczególnych momentów w roku.


Słowa wdzięczności wobec ludzi oświaty płyną tego dnia szerokim strumieniem, zarówno od uczniów, jak i od osób dorosłych. Życzeniami wypełnił się także Młodzieżowy Dom Kultury „Iskra” w Pile, gdzie świętowali pracownicy ze szkół prowadzonych przez Powiat Pilski. Rolę gospodarza uroczystości pełnił Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Pile.

Nagrody starosty pilskiego otrzymali dyrektorzy: Renata Strojna - dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile, Urszula Mrall - dyrektor Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile, Katarzyna Kosakowska - dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku, Beata Balcerowicz - dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Pile, Ewa Czajka - dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile, Małgorzata Pakuła - dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Rzadkowie, Paweł Jarczak - dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile, Marek Święszkowski - dyrektor Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Pile, Jacek Sikorski - dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Pile.

Nagrodzeni zostali również nauczyciele: Urszula Krakowiak - nauczyciel języka francuskiego i podstaw przedsiębiorczości w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile, siostra Renata Polak - nauczyciel religii w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile, Donata Orzełek - wicedyrektor i nauczyciel matematyki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Pile, Hanna Ciesielska - wicedyrektor i nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Pile, Anna Pawlaczyk - nauczyciel przedmiotów teoretycznych fryzjerskich w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pile, Beata Hanak - nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pile, Grażyna Konieczna-Palacz - nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Gastronomicznych w Pile, Monika Kurzajczyk - nauczyciel przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Gastronomicznych w Pile, Jolanta Tancogne - nauczyciel geografii i podstaw przedsiębiorczości w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Pile, Mariusz Scharwerk - nauczyciel przedmiotów zawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku, Ewa Zielińska - nauczyciel nauczania zintegrowanego w Zespole Szkół Specjalnych w Rzadkowie, Magdalena Latosińska - nauczyciel zespołu rewalidacyjno-wychowawczego w Zespole Szkół Specjalnych w Rzadkowie, Wojciech Kienast - nauczyciel-wychowawca w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Łobżenicy, Jerzy Nowakowski - wicedyrektor i nauczyciel przedmiotów informatycznych i elektrycznych w Powiatowym Centrum Edukacji w Pile, Krzysztof Myszka - nauczyciel przedmiotów mechatronicznych w Powiatowym Centrum Edukacji w Pile, Zuzanna Przeworska - nauczyciel zajęć literackich w Młodzieżowym Domu Kultury „Iskra” w Pile.

 materiał pochodzi z serwisu internetowego Fakty Pilskie

 

Poniżej artykuł umieszczony w lokalnym Tygodniku Nowym