OPINIA O PROJEKCIE INNOWACJI

  Innowacja pedagogiczna pt. ,,Otwieramy pudełko zwane wyobraźnią-integracja przez sztukę,, zakłada stałą współpracę organizacyjną trzech podmiotów (Zespół Szkół Specjalnych w Rzadkowie, Szkoła Podstawowa w Kaczorach, Nadleśnictwo Kaczory) na rzecz integracji środowisk uczniowskich obu szkół.

 

Uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Rzadkowie to w większości mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej, pozbawieni naturalnego środowiska rodzinnego, rozwijający się nieharmonijnie, z wieloma problemami w nawiązywaniu kontaktów i okazywaniu emocji. Specyfika niepełnosprawności intelektualnej sprzyja ich izolacji społecznej i środowiskowej. Ta inicjatywa jest dla nich bardzo cenna i szczególnie ważna gdyż daje okazję systematycznego spotykania się z rówieśnikami, bez obawy o swoje kompetencje i umiejętności, jest szansą na samoakceptację i dowartościowanie.

 

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną rzadko mają okazję równoprawnego współpracowania z osobami w normie intelektualnej. Pomysł tej innowacji jest tak wyjątkowy, ponieważ pozwala im nie tylko na współpracę, ale też na twórczość, kreację, swobodne wyrażanie swoich emocji, czego nie można przecenić. Projekt bazuje na działaniach artystycznych, których ostatecznym i trwałym efektem ma być autentyczna integracja uczestników, przełamanie obaw i barier, wyzwolenie szeroko pojętej wrażliwości- również tej związanej z myśleniem o osobach niepełnosprawnych intelektualnie.

 

Udział w innowacji gwarantuje wszystkim uczestnikom rozwój intelektualny, gdyż angażuje wiedzę i umiejętności z wielu dziedzin, ale warto też podkreślić terapeutyczny charakter zakładanych oddziaływań. Doświadczenie zawodowe obu autorek innowacji daje pewność, że zastosowane metody, formy, treści będą dostosowane do możliwości , potrzeb i aspiracji wszystkich uczestników. Panie już wielokrotnie współpracowały w wielu projektach integracyjnych, zawsze z sukcesem, więc uważam, że warto im zaufać i powierzyć realizację tego przedsięwzięcia.

 

 
Poniższe zdjęcia przedstawiają naszych uczniów, w trakcie różnych zajęć,
w ramach projektu: "Otwieramy pudełko zwane wyobraźnią - integracja przez sztukę"