Jasełka 2017 - śpiewa uczennica Szkoły Podstawowej w Dziembowie

Uczniowie SP w Dziembowie z przedstawieniem jasełkowym u uczniów ZSS Rzadkowo.Więcej na You Tube, kanał (playlista): ZSS_Rzadkowo https://www.youtube.com/playlist?list=PLFY0A27w-qNRd_W3SEc603wq2iw1PdpTQ

"SAMOLOTY" - śpiewa uczeń ZSS Rzadkowo Adaś Z.

Brawurowe wykonanie utworu "Samoloty" zespołu Diadem przez ucznia ZSS Rzadkowo Adasia Z. Musisz to usłyszeć ! Więcej na naszym kanale na You Tube: ZSS_Rzadkowo

ZABAWA Z KLAUNEM - 20.02.2017

Uczniowie ZSS w Rzadkowie oraz uczniowie OSW w Pile podczas wspólnej imprezy pt. "Zabawy z klaunem", która odbyła się w ZSS Rzadkowo, 20 lutego 2017 roku. Więcej na naszym kanale na You Tube: ZSS_Rzadkowo

Zespół Szkół Specjalnych to placówka przeznaczona dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim.

 

W jego skład wchodzą:

  • Szkoła Podstawowa Specjalna z oddziałami rewalidacyjno - wychowawczymi
  • Gimnazjum Specjalne
  • Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy.

            Jest to placówka niewielka. Liczba uczniów w klasie jest mała, co stwarza korzystne warunki dla ich rozwoju i edukacji i pozwala na indywidualne, podmiotowe podejście do każdego z nich. Należałoby szczególnie podkreślić, iż większość naszych uczniów to osoby z wielorakimi sprzężonymi niepełnosprawnościami, cierpiące na wiele poważnych schorzeń , w tym najcięższe porażenia całego ciała. Atmosfera w szkole jest przyjazna.

 

        Kadrę pedagogiczną placówki stanowią w pełni wykwalifikowani, zaangażowani, życzliwi i wyrozumiali nauczyciele z wieloletnim doświadczeniem, także psycholog, logopeda i rehabilitant.

 

 Szkoła prowadzi zajęcia edukacyjno-terapeutyczne, rewalidacyjno-wychowawcze, rewalidacyjne. W ofercie edukacyjnej znajdują się też zajęcia prowadzone metodą BIOFEEDBACK, metodą Integracji Sensorycznej, zajęcia logopedyczne, zajęcia z psychologiem, rehabilitacja ruchowa. Nieoceniona jest rola tych zajęć, bowiem nauczyciel może dostosować poziom wykonywanych zadań do możliwości konkretnego ucznia oraz nawiązać z nim kontakt umożliwiający głębokie zrozumienie zarówno problemów dziecka, jak i jego potencjału rozwojowego. Codzienna nasza praca edukacyjna z uczniami polega na usprawnianiu i stymulowaniu w jak najpełniejszym zakresie wszystkich zaburzonych sfer i jak najszerszym wspieraniu ich w poznawaniu świata i uzyskiwaniu niezależności.

 

           Zespół Szkół Specjalnych w Rzadkowie współpracuje z wieloma placówkami oświatowymi Powiatu Pilskiego i Gminy Kaczory, Nadleśnictwem Zdrojowa Góra w Pile, Nadleśnictwem Kaczory, Zespołem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile, i wieloma innymi podmiotami i stowarzyszeniami.

 

  Organizujemy wiele imprez cyklicznych, okolicznościowych, integracyjnych, wycieczek, konkursów, zawodów. Sami również bierzemy udział w różnych konkursach o charakterze plastycznym, wokalnym, tanecznym, fotograficznym. Często nasi uczniowie są ich laureatami.

 

 Tradycją szkoły jest organizowanie świąt okolicznościowych, w czasie których odbywa się prezentacja przedstawień i inscenizacji – uczniowie pracujący nad nimi przez wiele tygodni mogą wtedy pokazać rezultaty swoim opiekunom i innym pracownikom.

 

Szkoła uczestniczy w wielu projektach zewnętrznych, np. ,, Mleko z klasą’’, ,,Jedz smacznie i zdrowo’’, ,,Jesteśmy asem segregacji’’ i innych. Realizujemy kolejne projekty i kampanie edukacyjne Unicefu.

 

  Prowadzimy aktywną działalność innowacyjną. Placówka zrealizowała i podsumowała już dwie innowacje pedagogiczne, jest w trakcie realizacji trzeciej. Programy tych innowacji są tworzone przez nauczycieli, na potrzeby naszych uczniów, dostosowane do ich umiejętności i możliwości. Realizujemy je samodzielnie, bądź we współpracy z innymi podmiotami.

 

Poniżej, fotografie naszych klas. (kliknij na zdjęcie aby powiększyć)

 

DOKUMENTY SZKOŁY

Dokumenty regulujące pracę Szkoły: Statut, Wewnątrzszkolny system oceniania, Raport z ewaluacji zewnętrznej.

Czytaj więcej

MISJA I CELE

Misja oraz istotne cele i zadania Szkoły

Czytaj więcej

METODY

Szkoła prowadzi zajęcia edukacyjno-terapeutyczne, rewalidacyjno-wychowawcze, rewalidacyjne. W ofercie edukacyjnej znajdują się też zajęcia prowadzone metodą BIOFEEDBACK, metodą Integracji Sensorycznej, zajęcia logopedyczne, zajęcia z psychologiem, rehabilitacja ruchowa.

Czytaj więcej

INNOWACJE

Programy innowacyjne realizowane przez Placówkę

Czytaj więcej